Okategoriserade

Virkad uggla

Hos min dotter Emma har hon fått in påsken, till och med virkat påskägg hon är riktigt i virknings tagen. OCH så  har hon virkat den fantastiskt fina ugglan. Mönstret har ni här nedan och jag orkade bara skriva av mönstret för den största ugglan de andra mindre kommer senare.
Stor Uggla

Färdigt mått: ca 23 cm
Garn: vi använde rustas Helen garn, virknål 4 – 4,5
Fyllning: vadd eller ta vadd från en gammal innerkudde
Kropp:

Lägg upp 3 lm med färg du önskar på kroppen och slut till en ring med 1 sm.
Varv1: 6 fm om ringen (6m)
Varv2; 2 fm i varje fm = 12m
Varv 3: *1 fm i nästa fm, 2 fm i nästa fm upprepa v runt* = 18m
Varv4: *1 fm i de nästa 2fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt =24m
Varv 5. *1 fm i de nästa 3fm, 2fm i nästa fm* upprepa v run = 30m
Varv 6: *1 fm i de nästa 4 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt =36m
Varv 7-13: Fortsätt att öka på samma sätt på varje v. För varje nytt v blir det 1 m mer mellan ökningarna. Efter 13:e v är där =78m
Varv14: 1 fm i varje fm =78m
Varv 15: *1 fm i de nästa 12 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa varvet runt = 84m
Varv16: 1 fm i varje fm =84m
Varv17 *1fm i de nästa 13 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt =90m
Varv18-31: 1 fm i varje fm =90m
Varv32: *1fm i de nästa 13fm, 2 fm tills* upprepa v runt =84m
Varv 33:*1fm i de nästa 12 fm, 2 fm tills*upprepa v runt =72m
Varv34: *1fm i de nästa 11 fm, 2fm tills* upprepa v runt =72m
Varv35-36 *1 fmi varje fm =72m
Varv 37: *1 fm i de nästa 11 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt =78m
Varv 38: * 1fm i de nästa 12 fm, 2fm i nästa fm* upprepa v runt =90m
Varv 39: *1 fm i de nästa 13 fm, 2fm i nästa fm*upprepa v runt =90m
Varv40-41:* 1fm i varje fm = 90m
Varv 42: *1fm i de nästa 14 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt =96m
Varv 43-63: ’1 fm i varje fm =96m* upprepa v runt =90m
Varv65: 1 fm i varje fm =90m
Varv66* 1 fm i de nästa 13 fm, 2 fm tills’ upprepa v runt =84m
Varv 67 1 fm i varje fm 084m
Varv68*1 fm i de nästa 12 fm, 2 fm tills* upprepa v run =78m
Varv69: *1 fm i de nästa 11fm, 2 fm tills* upprepa v runt=72 m
Varv 70-79 Fortsätt att minska på samma sätt på varje v. För varje nytt v blir det 1 m mindre mellan minskningarna (det minskas med 6 m på varje varv). Fyll med vadd efter hand som hålet blir mindre.
Varv 80: virka ihop m 2 och 2 tills 5 fm återstår, ta av garnet.
Horn 2 st

Lägg upp 3 lm med den färg ni vill ha på hornen och slut till en ring med 1 sm.
Varv1 6 fm om ringen =6fm
Varv 2: 2 fm i varje fm =12m
Varv3: 1 fm i varje fm =12 m
Varv 4: *1 fm i de nästa 2 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt =16m
Varv 5: 1 fm i varje fm =16m
Varv 6: *1 fm i de nästa 3 fm , 2 fm i nästa fm*upprepa v runt 020m
Varv7: 1 fm i varje fm =20m
Varv8: *1 fm i de nästa 4 fm, 2 fm i nästa fm*upprepa v runt=24m
Varv 9-11: 1 fm i varje fm =24m
Ta av garnet och fyll med lite vadd så att ornen blir ca 1 cm tjocka.
Ögon  2 stycken

Varje öga består av en stor cirkel, en mindre cirkel och en pupill
Stor cirkel: Lägg upp 3 lm med önskad färg och slut till en ring med 1 sm
 Varv1 6 fm om ringen =6m
Varv2: 2 fm i varje fm =12 m
Varv3: *1 fm i nästa fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt =18m
Varv 4: *1 fm i de nästa 2 fm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt =24m
Varv 5: Börja med att virka 1 fm i de nästa 2 fm, detta görs för att flytta början av v. På så sätt hamnar inte ökningarna över varandra och cirkeln får en jämnare rundning)*1fm i de nästa 3fm, 2 fm i nästa fm*upprepa v runt =30m
Varv6 1fm i de nästa 2 fm* 1fm i de nästa 4 fm, 2 fm i nästa fm’ upprepa v runt =36 m
Varv7: 1 fm i de nästa 2 fm* 1 fm i de nästa 5 fm, 2 fm i nästa fm’ upprepa v runt =48m¨’
Varv8: 1 fm i de nästa fm, fm i de nästa 6 lm, 2 fm, fm i de nästa 6 lm, 2 fm i nästa fm* upprepa v runt =48m
Varv9: 1 fm i de nästa 2 fm, *fm i de nästa 7 fm, 2 fm i nästa fm*upprepa v runt =54m
Ta av garnet.
Mindre cirkel: Virka m önskad färg enl Stor cirkel t o m v6.
Pupill: Virka med önskad färg enl stor cirkel t o m v4 . Sy ett litet kryss med vitt garn i 2:a och 3: ev
Mage

Magen består av 12 halv cirklar som sys ihop i slutet. Lägg upp 7 lm med önskad färg, vänd.
Varv 1: Börja i den 4:e lm från nålen (de 3 lm=1:a på v) virka 1 st i de nästa 3 lm, 2 st i sista lm, 1 lm. Fortsätt virka längs andra sidan på lm-raden: 2 st i den första lm (samma lm som förut med de 2 st) 1 st i de nästa 4 lm.
Ta av garnet.
Byt till önskad färg , det virkas nu ett nytt v runt om det 1:a v.
Varv 2: 4 lm i den 3:e lm i början av 1:a v. 1 dst i nästa st, 2 dst i de nästa 3 st, (1 dst , 1lm, 1 dst) om lm från v 1, 2 dst i de nästa 3 st, 1 dst i de stista 2 st. Ta av garnet.
Virka ytterligare 11 halv cirkklar på samma sätt. Sy ihop halvcirklarna enligt fotot, så att de ligger lite omlott.

Vingar 2 st

Lägg upp 3 lm med önskad färg och lut till en ring med 1 sm.
Varv1: 6 fm om ringen = 6 m
Varv 2 2 fm i varje fm =12 m
Varv 3 *1 fm i de nästa 3 fm, 2 fm i de nästa 3 fm* upprepa v runt =18m
Varv 4: *1 fm i de nästa 6fm, 2 fm i de nästa 3 fm* upprepa v runt =24m
Varv5: *1 fm i de nästa 9fm, 2fm i de nästa 3 fm*upprepa v runt =30m
Varv 6: 1 fm i varje fm=30m
Varv7: *1 fm i de nästa 12fm, 2 fm i denästa 3fm* upprepa v runt=36m
Varv 8: 1 fm i varje fm =36m
Varv9’ 1fm i denästa 15fm, 2fm i denästa 3fm*upprepa v runt=42m
Varv 10-16: 1 fm i varje fm =42m
Varv 17* 1 fm i denästa 5 fm, 2 fm tills* upprepa v runt =36m
Varv 18-19 1 fm i varje fm =36
Varv 20*1 fmi de nästa 4 fm, 2 fm tills* upprepa v runt=30m
Varv 21-22: 1 fm i varje fm =30m
Varv 23*1 fm i de nästa 3 fm, 2 fm tills* upprepa v runt=24m
Varv24-25: 1 fm i varje fm =24m
Varv 26: *1 fm i nästa fm, 2 fm tills* upprepa v runt=18m
Varv 27-28: 1 fm i varje fm =18m
Varv 29* 1fm i nästa fm, 2 fm tills* uppepa v runt =12 m
Varv30-31 1 fm i varje fm =12 m
Varv 32 2 fm tillsammans, tills det är 5 fm kvar =5m, ta av garnet.
Vik vingen så att den får en hålform. Lägg en aning vadd i hålet när vingen sys fast.

Näbb

Lägg upp 9 lm i önskad färg, vänd.
Varv1 Hoppa över 1:a lm, i fm de nästa 7 lm, 2 fm i sista lm. Vänd arbetet och virka nu i de 8 lm på andra sidan av lm-raden: 1 fm i de nästa 7 lm, 2 fm i sista lm =18m
Varv2: 1 fm i varje fm =18m
Varv3 1 fm i de nästa 2 fm, 2 fm tills, 2 fm tills, 1 fm i de nästa 12 fm =16m
Varv 4 , 1 fm i nästa 2fm, 2 fm tills, 2 fm tills, 1 fm i de nästa 10fm =14m
Varv 5: 1 fm i de nästa 2 fm, 2 fm tills, 2 fm tills, 1 fm i de nästa 8fm =12m
Varv6: 1 fm i den första fm, 2 fm tills, 2 fm tills, 1 fm i de nästa 7fm =10m
Varv7: 2 fm tills, 2 fm tills, 1 fm i de nästa 6fm =8 m
Varv8: 2 fm tills, 2 fm tills =6m
Ta av garnet.

Fötter 2 st

Lägg upp 12 lm med önskad färg
Varv 1 Hoppa över 1:a lm, 2 fm i nästa lm, 1 fm i de nästa 4 lm, 2 fm i nästa fm, 1 fm i de nästa 4 fm, 2 fm i sista fm, Vänd arb och virka nu i de 11 lm på andra sidan av arb: 2 fm i den första lm (samma lm från förut, med de 2 fm), 1 fm i de nästa 5 lm, 2 fm i nästa, 1 fm i de nästa 4 fm, 2 fm i nästa 1 fm i de nästa 4 fm, 2 fm i sista fm =28m
Varv 2-15: * 1 fm i nästa 5 fm , 2 fm tills*=28m
Varv 16: * 1 fm i nästa 5 fm, 2 fm tills* upprepa v runt =24m. Fyll med vadd efterhand som hålet blir mindre, foten ska ha en tjocklek på ca 1cm.
Varv 17’* 1 fm i de nästa fm, 2 fm tills* upprepa v runt =18m
Varv 18 *1 fm i de nästa 7m, 2fm tills* upprepa v runt =16m
Varv 19-21: 1 fm i varje fm =16m
Varv 22 *1fm i de nästa 2 fm, 2 fm tills* Upprepa v runt =12m
Ta av garnet. Nu delas foten till tår genom att man syr två trådar genom foten från 5:e v, runt om slutet på foten till 5.e v, så att det blir 3 tår. Dra åt tråden ordentligt. Avsluta med att sy en liten klo på varje tå och en på hälen med en svart.

Montering:

Sy ihop delarna, som på fotot. När vingarna sys fast, lägg lite vadd i hålet (se ovan) Hornen sys fast från 9:e v och cirkeln bakom ögat sys fast 16:e v.

Hoppas ni har blivit inspirerade

och att ni fortsätter att läsa min blogg


Camilla 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s